Agva kommenterer Lundmarks interessante foredrag

Agva kommenterer Lundmarks interessante foredrag

Nylig holdt sjefen for den finske energiganten Fortum et foredrag der han viste en formel for disrupsjon i energibransjen. Agva Kraft vil her se på hva disrupsjon er og gå inn på ulike momenter Fortumsjefen tok opp.

- Disrupsjon har blitt et moteord, men er ikke mindre relevant av den grunn, sier Bjørn Arctander, markedsdirektør i Agva Kraft. -Kort fortalt dreier det seg om en endring som snur opp-ned på en bransje og både kan velte tradisjonelle aktører som ikke følger med i timen og løfte opp helt nye selskaper. Typisk handler disrupsjon om nye forretningsidéer og/eller ny teknologi. Kodak fikk kjenne på dette da de måte søke konkursbeskyttelse som resultat av å ikke henge med på den digitale utviklingen. Nå er de riktignok tilbake igjen med toppmoderne teknologi ved å satse på block chain som betalingsmetode for bilder. Et annet typisk eksempel er Nokia som gikk fra å være en gigantsuksess til å bli skjøvet ut til siden av den nye smarttelefonen. Andre eksempler er persontransport som endres av aktører som Uber, og hotellmarkedet som har fått en ny konkurrent i form av Airbnb.

Bladet Energi omtalte i siste nummer foredraget til Fortumsjefen Pekka Lundmark. I sin formel for disrupsjon i energisektoren er det 6 elementer.

Agvabloggen vindmøller.jpg

Det første elementet er fremveksten av fornybar energi. Han kunne fortelle at bare på 20 minutter, som var varigheten av foredraget, blir det investert enorme 50 millioner dollar i bransjen verden over. - Mye av denne teknologien har ikke en naturlig lagring, og her sier Lundmark at vannkraft vil kunne balansere, kommenter Arctander. – Dette har vi tidligere vært inne på i Agva Krafts pressemelding om Norge som et europeisk batteri.

Og da kommer vi over på det andre elementet i formelen som er nettopp lagring av energi. Fortumsjefen tror sterkt på omgjøring av overskuddskraft til gass. Telinet har i sin blogg tatt for seg både denne og andre lagringsformer.

Det tredje elementet er elbiler. Det har vært en eksplosjon i dette markedet, og det kommer bare til å fortsette, særlig med selvkjørende biler. -Elbilene kan både ha en balanserende og en utfordrende effekt på kraftmarkedet og utbyggingen av nettet, kommenterer representanten for Agva Kraft.

Det fjerde elementet er digitaliseringen. Gjennom internet of things og nye tjenester vil en mengde gjenstander ikke bare være tilkoblet internett, men også til kraftnettet og kraftsystemet.

Som det femte elementet i formelen trekker Lundmark frem blockchainteknologien. Det siste året har det stått mengder av artikler om blockchainteknologien Bitcoin bygger på, men blockchain kan være mye mer. I kraftbransjen kan det bety at transaksjonskostnader synker betraktelig fordi det kan inngås raske direkteavtaler. – Man kan se for seg at fryseren din går direkte til produsenten og handler den energien den trenger, sier Arctander i Agva Kraft.

Det sjette og siste elementet i formelen er kundene. Ved hjelp av gode og automatiske løsninger kan kundene utgjøre en stor fleksibilitet. Dette går på hvordan de handler, hvor mye de bruker og når de bruker det. Agva har tidligere skrevet om Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) sitt forslag til effekttariffer for husholdninger. Dette er et eksempel på regler som kan føre til endret forbrukeradferd, mens AMS (automatiske målings- og styringssystemer) er eksempler på teknologi som muliggjør dette.

-Vi synes dette er utrolig spennende, avslutter Arctander i Agva Kraft. -Vi tror det er helt nødvendig at utviklingen av fornybar energi går raskt, både med tanke på ressursknapphet og utslipp. At denne utviklingen i tillegg kan føre til reduserte kostnader og et enklere forbrukerliv er jo svært hyggelig.