Agva kommenterer Lundmarks interessante foredrag

Agva kommenterer Lundmarks interessante foredrag

Nylig holdt sjefen for den finske energiganten Fortum et foredrag der han viste en formel for disrupsjon i energibransjen. Agva Kraft vil her se på hva disrupsjon er og gå inn på ulike momenter Fortumsjefen tok opp.

- Disrupsjon har blitt et moteord, men er ikke mindre relevant av den grunn, sier Bjørn Arctander, markedsdirektør i Agva Kraft. -Kort fortalt dreier det seg om en endring som snur opp-ned på en bransje og både kan velte tradisjonelle aktører som ikke følger med i timen og løfte opp helt nye selskaper. Typisk handler disrupsjon om nye forretningsidéer og/eller ny teknologi. Kodak fikk kjenne på dette da de måte søke konkursbeskyttelse som resultat av å ikke henge med på den digitale utviklingen. Nå er de riktignok tilbake igjen med toppmoderne teknologi ved å satse på block chain som betalingsmetode for bilder. Et annet typisk eksempel er Nokia som gikk fra å være en gigantsuksess til å bli skjøvet ut til siden av den nye smarttelefonen. Andre eksempler er persontransport som endres av aktører som Uber, og hotellmarkedet som har fått en ny konkurrent i form av Airbnb.

Bladet Energi omtalte i siste nummer foredraget til Fortumsjefen Pekka Lundmark. I sin formel for disrupsjon i energisektoren er det 6 elementer.

Agvabloggen vindmøller.jpg

Det første elementet er fremveksten av fornybar energi. Han kunne fortelle at bare på 20 minutter, som var varigheten av foredraget, blir det investert enorme 50 millioner dollar i bransjen verden over. - Mye av denne teknologien har ikke en naturlig lagring, og her sier Lundmark at vannkraft vil kunne balansere, kommenter Arctander. – Dette har vi tidligere vært inne på i Agva Krafts pressemelding om Norge som et europeisk batteri.

Og da kommer vi over på det andre elementet i formelen som er nettopp lagring av energi. Fortumsjefen tror sterkt på omgjøring av overskuddskraft til gass. Telinet har i sin blogg tatt for seg både denne og andre lagringsformer.

Det tredje elementet er elbiler. Det har vært en eksplosjon i dette markedet, og det kommer bare til å fortsette, særlig med selvkjørende biler. -Elbilene kan både ha en balanserende og en utfordrende effekt på kraftmarkedet og utbyggingen av nettet, kommenterer representanten for Agva Kraft.

Det fjerde elementet er digitaliseringen. Gjennom internet of things og nye tjenester vil en mengde gjenstander ikke bare være tilkoblet internett, men også til kraftnettet og kraftsystemet.

Som det femte elementet i formelen trekker Lundmark frem blockchainteknologien. Det siste året har det stått mengder av artikler om blockchainteknologien Bitcoin bygger på, men blockchain kan være mye mer. I kraftbransjen kan det bety at transaksjonskostnader synker betraktelig fordi det kan inngås raske direkteavtaler. – Man kan se for seg at fryseren din går direkte til produsenten og handler den energien den trenger, sier Arctander i Agva Kraft.

Det sjette og siste elementet i formelen er kundene. Ved hjelp av gode og automatiske løsninger kan kundene utgjøre en stor fleksibilitet. Dette går på hvordan de handler, hvor mye de bruker og når de bruker det. Agva har tidligere skrevet om Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) sitt forslag til effekttariffer for husholdninger. Dette er et eksempel på regler som kan føre til endret forbrukeradferd, mens AMS (automatiske målings- og styringssystemer) er eksempler på teknologi som muliggjør dette.

-Vi synes dette er utrolig spennende, avslutter Arctander i Agva Kraft. -Vi tror det er helt nødvendig at utviklingen av fornybar energi går raskt, både med tanke på ressursknapphet og utslipp. At denne utviklingen i tillegg kan føre til reduserte kostnader og et enklere forbrukerliv er jo svært hyggelig.

Godt nytt år!

Godt nytt år!

Da er vi i gang med et nytt år og Agva Kraft tar et skråblikk på hva som har skjedd av strømrelaterte ting i året som gikk. Kort oppsummert har vi kunnet se lave kraftpriser og et rekordhøyt elbilsalg. Dessuten har flere fått øynene opp for noe mystisk som heter kryptovaluta og bruker mye strøm.

Godt nytt år! Agva Kraft vil her ta en titt på små og store tendenser og hendelser i året som gikk.

Strømmarkedet

I 2017 endte den uvektede systemprisen inklusiv mva på 34 øre. Dette var opp rundt 10% fra året før, men likevel langt unna kriseåret 2010. På sluttbrukermarkedet har man på strømpris.no kunnet registrere stor konkurranse. Både denne, og andre strømkalkulatorer som Elsklin,g viser at det er store prisforskjeller, men beinhard konkurranse i toppen. Agva har også på Strømvalget markert seg som den lavprisaktøren selskapet er.

2017 var også året der det gigantiske finske energikonsernet Fortum kjøpte hele kraftomsetningsdelen til Hafslund. Dette var et kjempeoppkjøp som dreide seg om 1,1 millioner kraftkunder.

Nett og system

Ved utgangen av året var det et år igjen til fristen for installasjon av automatiske strømmålere (AMS) var ute, og da hadde omtrent halvparten av husstandene fått installert ny måler. Det kan virke som om fristen for at alle får innen 2018 er omme overholdes, men alt tyder på en forsinkelse av Elhub. Elhub er et planlagt system for innhenting av målerdata til et felles system som blant annet gjør at strømkundene på sikt ikke trenger direkte kontakt med netteier. Man ser for seg at all kontakt i stedet håndteres av konkurranseutsatte strømleverandører som Agva Kraft.

Det har også vært diskusjon omkring nettariffer, og utjevning av disse. Defo, som nå har skiftet navn til Distriktsenergi, er pådrivere for slik utjevning. Agva Kraft er skeptiske til dette av hensyn til kostnadseffektivitet. Det er viktig at netteierne hele tiden driver kostnadseffektivt og har incitamenter for dette.

Videre har NVE (Norges Vassdrags- og energidirektorat) foreslått en ny løsning for nettariff. Det går ut på at man abonnerer på en gitt effekt og betaler en høyere tariff ved overforbruk på et gitt tidspunkt. Grunnen til at dette foreslås er for å få forbrukerne til å spre forbruket gjennom døgnet. Dermed blir «rushtiden» litt mindre og man trenger ikke bygge ut nettet like kraftig. Dersom dette virkelig fører til totalt sett lavere nettleie er Agva Kraft positive til løsningen.

Reguleringer

Netteier og strømleverandører, som Agva Kraft, har svært ulike roller. Siden netteier er monopolist er de mer regulerte enn strømleverandørene som er konkurranseutsatte. Imidlertid er det mange selskaper og konserner som har begge rollene, og da er nøytralitetsprinsippet svært viktig. Agva Kraft var fornøyd da det ble bestemt at det skal være et klart selskapsmessig og funksjonelt skille mellom disse rollene, for eksempel så man ikke risikerer at en kundeservicemedarbeider ved en telefonsamtale som omhandler et nettrelatert problem direkte eller indirekte gjør reklame for sine egne strømprodukter. Dessverre kan det nå se ut til at denne prosessen blir stoppet.

Elbiler

BMW I3

BMW I3

2017 ble nok et rekordår for elbiler. Av nyregistrerte biler står elbiler for ca 21 %, og det er en stigende tendens. Norsk Elbilforening forventer hele 50.000 nyregistrerte elbiler i året vi så vidt har begynt på. I fjor uttalte VW-sjefen at de skulle «finne opp bilen på nytt» og Volvo bestemte at alle nye modeller som produseres fra og med 2019 skulle være hybrid- eller elbiler. Det var også mange bilmerker som satset på elbil i fjor og bestselgende Nissan Leaf lanserte ny modell. Likevel var kanskje vinneren Tesla som hadde over 2000 registrerte biler bare på desemberstatistikken og godt over 8000 på årsbasis.

El-lastebiler

Med utviklingen av elbiler har det også blitt fart i utviklingen av el-lastebiler. Nikola og konkurrenten Tesla er i full gang. Allerede i 2016 rullet den første el-lastebilen på norske veier og i fjor bestilte Asko 10 stk Tesla Semi som et ledd i sin fornybarstrategi. Agva Kraft vil minne om viktigheten av å også velge 100 % fornybar energi ved ladingen.

Bitcoin

Mye fokus på Bitcoin

Mye fokus på Bitcoin

2017 var også året der det ble skrevet mengder av artikler om bitcoin. Dette er en såkalt kryptovaluta og den er ikke knyttet til noen nasjonalbank. Enkelhet og uavhengighet blir trukket frem som fordeler og mangel på kontroll og et vanvittig strømforbruk trekkes frem blant de negative aspektene.

 

 

 

 

 

2018
Men nå er vi i gang med et nytt år og nye muligheter. Foreløpig vil vi anta at det blir lavere strømpriser og flere elbiler. Og så vil vi håpe at utviklingen av fornybar energiproduksjon fortsetter i rekordfart og at det blir langt bedre internasjonalt samarbeid for å løse et betydelig klimaproblem.

Agva Kraft ønsker alle et riktig godt nytt år!