Earth Hour 2019

 Lørdag var det igjen Earth Hour med stor suksess. Som stolt samarbeidspartner med WWF er Agva Kraft svært imponert over hva de får til over hele verden.

WWF startet den verdensomspennende kampanjen Earth Hour for 11 år siden. De fleste land i verden er med på det og de har hatt over 1 milliard deltagere. I tillegg er store og viktige ikonbygg med på dette over hele kloden. Tanken er å slukke lyset i en time for å markere klimautfordringene vi står overfor.

Agva Kraft mener vi som kraftleverandør har et særlig ansvar for klimaet. Vi har tatt dette ansvaret ved å utelukkende levere 100% fornybar energi til våre kunder, uansett om det er bedriftskunder eller privatkunder. Måten dette gjøres på er at vi kjøper opprinnelsesgarantier for hver tilsvarende enhet strøm vi kjøper inn til våre kunder. Vi kan ikke styre den fysiske strømmen, men på denne måten kan vi styre pengestrømmen til grønne produsenter. Dette vil si at du som kunde av Agva Kraft stimulerer til stadig grønnere kraftutbygging. I tillegg til dette har vi et årelangt samarbeid med WWF Norge der vi støtter deres utrolig viktige arbeid for et bedre klima. Du kan lese mer om samarbeidet på WWFs nettsider.

Kos.jpg

I et år der strømprisen har vært unormalt høy i hele landet og kulda setter inn, kan det være lurt å gjøre noen tiltak for å bruke mindre strøm. Agva Kraft gir deg her tips om hvordan du kan redusere strømforbruket uten at det går utover kosen.

Agva Kraft har et samarbeid med WWF der vi blant annet gir strømsparetips. Grunnprinsippet er at den aller grønneste strømmen er den du ikke bruker. Det er også den billigste, husk at du sparer både nettleie, kraftpris og avgifter for hver eneste kWt du reduserer forbruket med. Du kan lese mer om samarbeidet med WWF her.

Spar der det monner

- Det aller viktigste er å redusere strømmen som går med til varme og vann, sier ENØK-ansvarlig i Agva Kraft, Markus Nordquist. -For norske strømforbrukere går 2/3 av strømregningen til oppvarming av hus og vann. Her vil vi presentere en liste med økende innsatsgrad. Det vil si at de første punktene krever liten innsats, mens de neste er mer omfattende og krever noen investeringer.

Enkle og effektive

Sparedusj – Sparedusjene har blitt både fine og se på og behagelige å bruke. Dette kan spare familiøkonomien for mye penger i løpet av et år.

washing-machine-1772579_960_720.jpg

Oppvaskmaskin – Dette er kanskje den beste nyheten, sier Nordquist i Agva Kraft entusiastisk. Oppvaskmaskinen bruker faktisk mindre energi enn det som går med til å varme opp vannet ved manuell oppvask. Dette er under forutsetning av at du fyller maskinen før den kjøres.

Tetningslister – særlig i gamle hus kan tetningslister rundt vinduer være et effektivt virkemiddel for å spare strøm til oppvarming.

Middels investering

Varmepumpe – En vanlig luft-til-luft varmepumpe kan spare deg for mye penger til en moderat investering.

Større investeringer

-Særlig ved bygging av nye hus kan det være lurt å få inn en ekspert som tenker energismart fra begynnelsen, sier Nordquist i Agva. -Men også i eldre hus bør man ta en skikkelig gjennomgang. I begge tilfeller kan større investeringer som solcellepaneler og jord-til-luft varmepumper være interessante. Her er det viktig å være klar over at det finnes private selskaper med finansieringsordninger og at Enova har mange gode tilskuddsordninger.

warm-and-cozy-1975215_960_720.jpg

Ikke spar på kosen

Det kan være lurt å legge vekk telefonen i julen for å være mer sosial, men særlig mye strøm sparer du ikke på det. Opplading av mobiltelefoner trekker minimalt med strøm. I jula er det ofte kos å bruke mye belysning. Så sant du bruker LED-lys kan du ta det helt med ro, dette bruker lite strøm.

qLDvUmmw[1].jpeg

I tredje kvartal var det stor oppgang i hvor mange som skiftet strømleverandør. Dette har sammenheng med de rekordhøye strømprisene i år, tror Agva Kraft.

Tall fra NVE (Norges Vassdrags- og energidirektorat) viser en oppgang i antall leverandørbytter på 7 prosent sammenlignet med i samme periode i fjor. Det var 137.400 som byttet strømleverandør i denne perioden.

-Jeg er egentlig overrasket over at mengden ikke var større, sier markedsdirektør Bjørn Arctander i Agva Kraft. -Dette bygger jeg både på at normal logikk skulle tilsi en stor bytteaktivitet i perioder med høye priser, men også med det store tilfanget vi som lavprisleverandør har fått den siste tiden.

Tredje kvartal 2018 ga ifølge Statistisk Sentralbyrå husholdningene en økning i strømpris inkludert nettleie og avgifter på 30 prosent. Kraftprisene i seg selv var hele 66 prosent opp fra samme periode i fjor.

-Det er viktig å merke seg at tallene for leverandørbytter kan være litt misvisende fordi en kunde kan bytte flere ganger, sier Arctander. -Dersom få kunder bytter mange ganger hver seg er ikke det nødvendigvis et signal om et godt fungerende marked.

Det er 69 prosent av husholdningskundene som har den dominerende strømleverandøren i sitt distrikt. Femti prosent av husholdningene har aldri byttet. -Dette betyr altså at det store flertallet er lojal til den gamle monopolisten i distriktet sitt. Det er neppe en strategi som gir deg billigst strøm, avslutter markedsdirektøren i Agva Kraft.

Hvordan vil strømprisene utvikle seg?

Vi har lagt bak oss en sommer med helt spesielt høye strømpriser. Det har vært varmt og ekstremt tørt og nå har regnet kommet. Agva Kraft ser på på hvordan strømprisene ser ut til å utvikle seg fremover.

Prisutviklingen

Året startet med en ganske mild vinter, men fra februar fikk vi nesten ingen nedbør og også en periode med sprengkulde. -Så kom århundrets beste sommer, men regnet uteble, sier Bjørn Arctander, markedsdirektør i Agva Kraft. -Dette førte til ekstremt høye strømpriser. Jevnt over har prisene på strøm vært dobbelt så høye i år som i fjor i sommermånedene.

Tabellen over viser spotprisen i Oslo inkl mva, men uten elsertifikat, strømselskapets fortjeneste etc. Utviklingen i andre områder har vært lignende.

-Heldigvis bruker de fleste ikke så mye strøm på sommeren, så det spennende er om situasjonen strekker seg utover vinteren når forbruket også skyter i været.

Vannmagasinene

Vannmagasinene har hatt en fyllingsgrad langt under normalen de siste månedene. Det har vært lite tilsig inntil vi for to uker siden fikk en brå økning på 4 prosentpoeng. Dermed var fyllingsgraden oppe i rundt 70 prosent, men normalen i samme uke er 85%. Så fortsatte det med regn og uvær uken etter og ifølge siste kraftrapport fra NVE kom vannmagasinene opp i 73,4%. Dette gjorde at strømprisene falt som en stein fra et skyhøyt nivå til et nivå som fortsatt er høyt.

Spotpris

En avtale om strøm til spotpris eller innkjøpspris følger markedets innkjøpspris. Dette er normalt billigst over tid, men i sommer har de som hadde kjøpt fastpris på et lavt nivå gjort et kupp. Nå som spotprisen faller er den store fordelen med spotpris at du får effekten umiddelbart.

Som vi ser av grafen over gjorde spoten et kraftig dykk lørdag før den krabbet noe opp igjen. Det er fortsatt uvisst hva som skjer videre.

Konsekvenser av godværet

De fleste har kost seg med en kjempesommer med masse grilling, bading og uteliv. Men noen bransjer har vært mer rammet enn andre. Bøndene har slitt med å produsere nok dyrefor og med tapte avlinger, noe som har gitt store tap for mange. En overraskende effekt er hvordan strømprisene ifølge Dagens Næringsliv ser ut til å ha berørt klesbransjen. Når forbrukerne får høye strømpriser er det tydeligvis slike innkjøp det går først utover.

Hva skjer fremover?

-Det mest spennende akkurat nå er om vi får nok nedbør før vinteren kommer, sier markedsdirektøren i Agva Kraft. Vannmagasinene har fortsatt lav fyllingsgrad, men mye kan skje de neste ukene. Videre vil strømprisene styres av hvor kaldt det blir i vinter. -Dersom vi får litt mer nedbør og en mild nok vinter til at vi har kapasitet til å importere eventuelt kraftunderskudd vil dette går veldig bra, beroliger han. -Stopper derimot regnet nå og vi får en lang og kald vinter kan vi regne med svært høye priser, men det er nok ikke det mest sannsynlige scenariet nå.

Agva Kraft sine priser

Mange av Agva Kraft sine kunder har gjort det svært bra ved å binde strømprisen i sommer. I tillegg har Agva holdt lave påslag på innkjøpsprisen og markert seg på Forbrukerrådets strømprisoversikt og private prissammenligningstjenester som Elskling.

Agva Bulb.jpg

Hele bransjen har blitt overrasket over de høye innkjøpsprisene på strøm i sommer. Som forbruker er det lite du kan gjøre med prisene annet enn å sørge for at du har en god strømavtale. Men forbruket er det mange som har mulighet for å påvirke.

Hvorfor så høye priser?
Den viktigste grunnen til de høye prisene er lite nedbør og høye temperaturer. Selv om vi er en del av et større marked, er den norske vannkraften en vesentlig prisdriver. Lite nedbør senker produksjonen og høye temperaturer har gjort at vann har fordampet fra elvene og vannmagasinene. I tillegg har det vært en del europeiske forhold, for eksempel høye kullpriser, som har påvirket prisen også i Norge.

Hva skjer fremover?
Det er ingen som vet hvordan vinteren blir, men man antar at det ikke blir en strømkrise. Det er imidlertid sannsynlig at det blir høyere priser enn normalt og folk oppfordres til å sette av noe ekstra til strømregningene. Det er i stor grad nedbøren de neste månedene og kulden i vinter som vil avgjøre hvor høye prisene blir.

WWF_partnership_badge-Agva-kraft-liggende-e1485953028134.jpg

Strømsparetips
Mottoet i vårt samarbeid med WWF har vært at «den grønneste strømmen er den du ikke bruker». Det er også den billigste! Særlig fordi det ikke bare gir effekt på regningen fra strømleverandører som Agva Kraft, men også på nettleien og avgiften du betaler til staten. Derfor vil vi her gi noen tips som kan få ned strømforbruket ditt på kort og lang sikt.

1.       Enkle tips som gir umiddelbar effekt:

·         Bruk sparedusj. De moderne sparedusjene er langt mer behagelige å bruke enn de var før og dette gir stor besparing. To tredjedeler av strømregningen går normalt til oppvarming av rom og vann.

·         Fyll oppvaskmaskinen. Under forutsetning av at du fyller opp oppvaskmaskinen er det faktisk mer energieffektivt å vaske opp maskinelt enn for hånd! Grunnen til dette er at mindre mengde vann blir varmet opp.

·         Se om du kan gjøre enkle oppgraderinger i huset, særlig tetningslister rundt vinduene.

·         Bruk LED-lys og skru av lyset i rom du ikke bruker.

2.       Tiltak som krever noe investering

·         Det viktigste vil være å se om du kan installere en luft til luft varmepumpe. Du får gode varmepumper til rundt 20.000 kroner og dette gir normalt stort utslag på energien som går med til oppvarmingen av bolig.

3.       Større investeringer

·         Solenergi er virkelig i vinden (!) nå. Prisen på solfangere og solceller har gått drastisk ned de senere årene og det er mange steder det nå er blitt lønnsomt å installere et privat solkraftverk. Otovo er et selskap som både kan levere og hjelpe deg med finansieringen.

Vi vil også anbefale deg å sjekke ut Enova sine hjemmesider. Der finner du både gode, faglige spareråd og informasjon om tilskuddsordninger.

DSC_9233_aredit.jpg

I år opplever hele bransjen rekordhøye sommerpriser på strøm. Den viktigste grunnen til de høye prisene er den sterke varmen og mangelen på nedbør vi har opplevd i Norge i år. Tilgangen på vannkraft bestemmer mye av prisen på strømmen i Norge og i år har lite nedbør gjort at bassengene har fått lite tilfang. Dessuten har den sterke varmen gjort at svært mye av vannet har fordampet fra vannmagasinene

Agva Kraft forklarer her årsakene og gir noen råd til å redusere størrelsen på strømregningen

Agva summer_print_041.jpg

Et nedbørsfattig første halvår kombinert med svært høye temperaturer i vår og sommer har ført til høye innkjøpspriser på strøm. Dette gjør at det er ekstra viktig å velge rett leverandør og et produkt som passer for deg.

Sterk økning i bransjens innkjøpspriser

Etter første kvartal 2018 kunne Statistisk Sentralbyrå fortelle at forbrukernes totalkostnad på strøm, inklusiv avgifter og nettleie, har økt med 24% første kvartal. Nå som første halvår er over kan vi se en økning i innkjøpsprisene på 38%. Spotprisen inkl mva var i Oslo 46 øre første halvår i år mot 33 øre tilsvarende periode i fjor (elsertifikat og leverandørens fortjeneste kommer i tillegg). Neste ukes strøm handles nå til dobbel pris av samme tid i fjor.

Heldigvis ser det likevel ikke ut som om vi får en strømkrise i år.

Strømpriskalkulatorer

Alle strømleverandører forholder seg til de samme innkjøpsprisene helt uavhengig av hvor store de er. Men det er stor forskjell i hvor store marginer de ulike tar, og dette kommer til uttrykk i prisene ut mot forbrukeren. Forbrukerrådets strømpriskalkulator og de private sammenligningstjenesten Elskling er de mest brukte strømprisoversiktene i Norge.

Det viktigste ved valg av strømleverandør er definitivt pris. Produktet strøm er helt homogent og det er således ingen kvalitetsforskjeller fra de ulike leverandørene. Det som kan være litt forvirrende er at man bruker uttrykket «produkt» om de ulike prisplanene til strømleverandøren. Hovedproduktene som fins er fast pris, flytende og spotpris i tillegg til noen kombinasjoner av disse produktene. Spotpris er det mest populære produktet og det som skiller et dyrt og et billig spotprisprodukt er hvor stort påslag strømleverandøren tar.

Kundeerfaringer

Agva - Trustpilot

Agva - Trustpilot

I tillegg til pris er miljø og kundeservice faktorer mange forbrukere er opptatt av. Det er flere nettsteder som måler kundetilfredshet, og en av de mest populære er den internasjonale nettsiden Trustpilot der man også kan skrive anmeldelse av sin strømleverandør. Agva Kraft har på Trustpilot rundt 1200 anmeldelser og ved å lese om kundenes erfaringer kan man få et innblikk i hva som er viktig for en strømkunde. Det ser ut til at pris, enkelhet og rask og hyggelig kundeservice er faktorer som vektlegges svært høyt.

Enda enklere å bytte

Fra strømmarkedet ble liberalisert på nittitallet har det blitt stadig lettere å bytte strømleverandør. I løpet av året sluttføres prosjektet med å installere automatiske strømmålere i norske hjem. I tillegg til at dette muliggjør nye tjenester og prisplaner er det også verdt å merke seg at det gjør det enklere å bytte strømleverandør. For mange har det å måtte ta en ekstra tur i kjelleren for å få lest av måleren vært det lille som har gjort at man ikke gidder å bytte. Nå slipper man denne avlesningen og da gjenstår nok det siste hinderet noen har hatt for å bytte til en billigere strømleverandør.

Kilde: NRK.no

På fem sekunder forsvant to kjøletårn på kullkraftverket i Jacksonville på lørdag. 30 år med forurensende kullkraftproduksjon er dermed over.

-Som forkjempere for fornybar energi, er det tilfredsstillende å se kullkraftverk forsvinne, sier markedsdirektør i lavprisselskapet Agva Kraft, Bjørn Arctander. – Og denne kontrollerte sprengningen var virkelig et skue, fortsetter han og viser til videoen over.

For 30 år siden ble kullkraftverket i St. Johns River Power Park i Florida bygd og ble visstnok ansett som state of the art ingeniørkunst den gangen. Når det nå er revet er det slutt på brenning av opp til 4,5 millioner tonn koll årlig på kraftverket.

Kjøletårnene var 140 meter høye og dermed like store som en 33-etasjers bygning. Det tok 10 ukers planlegging og 680 kilo dynamitt, og som du kan se på filmen tok selve sprengningen 5 sekunder. En elegant implodering av to gedigne konstruksjoner.

Nå er det bare å håpe at det også i Florida innføres mer og mer fornybar energi.

Miljøbevisst vinner

Det avgjørende for Thomas Skjermingstad ved valg av strømleverandør var pris og miljø. Nå har han vunnet en iPhoneX etter å ha deltatt i Agva Kraft sin konkurranse.

Thomas Skjermingstad.jpg

Agva Kraft har nylig avsluttet konkurransen og som Agvabloggen nylig har skrevet var det Thomas Skjerpingstad som stakk av med seieren. En flunkende ny iPhoneX kommer snart til hans brukog eie.

«Utrolig gøy å vinne!» var 27-åringen fra Oslo sin umiddelbare reaksjon. Blant mange hundre anmeldelser av Agva Kraft på Trustpilot var hans anmeldelse den som ble trukket ut. Han hadde gitt Agva karakteren 5 og den hyggelige meldingen:

««Et godt valg!

Har aldri hatt noe problemer. Strømmen fungerer alltid og regningene er lave.»

Thomas kan fortelle at pris og miljø var det avgjørende i valget av Agva Kraft. Han brukte blant annet prissammenligningstjenesten Elskling.no til å komme frem til rett valg.

- Agvas satsning på miljø og fornybar energi er absolutt viktig for meg, og en stor grunn til at jeg valgte nettopp dem, skriver Thomas i en mail. -I tillegg støtter Agva WWFs arbeid for å beskytte naturen mot klimaendringer, som gjør at jeg ikke trenger å ha dårlig samvittighet når jeg slår på lyset hjemme. Jeg er strålende fornøyd og anbefaler Agva til alle jeg snakker om strøm med!

Vi synes det er ekstra hyggelig at det var en kunde med miljøengasjement som stakk av med seieren, sier Bjørn Arctander, markedsdirektør i Agva Kraft.

And the winner is…


17. mai avsluttet vi vår konkurranse og nå er vinneren trukket. Han får en flunkende ny iPhone X i posten.

Agva - Iphone X.png

Vi lanserte i april konkurransen som gikk ut på å skrive en anmeldelse av Agva Kraft på Trustpilot. Konkurransereglene var enkle, deltagelse før 17. mai var det eneste kravet. Hvilken karakter du ga og hva du skrev var selvfølgelig opp til deg.

Vi er veldig glad for alle tilbakemeldingene vi har fått. Kundene har skrevet utrolig mye hyggelig, særlig om servicen vi yter. Det har også kommet inn konstruktiv kritikk som vi selvfølgelig ser nærmere på for å stadig kunne forbedre oss. Vi har nå en trust score på 8,6 av 10 mulige, hvilket vi er godt fornøyde med.

Vinneren av konkurransen er Thomas Skjerpingstad. Han ga oss full pott og denne hyggelige meldingen:

«Et godt valg!  

Har aldri hatt noe problemer. Strømmen fungerer alltid og regningene er lave.»

Vi gratulerer Thomas med å ha vunnet, og sender en iPhoneX i posten.

Agva April.jpg

Mens våren endelig er i gang, henger strømprisene etter. Innkjøpsprisen på strøm i april har ikke vært så høy på mange år.

Alle strømleverandører kjøper inn strømmen til samme pris på samme tidspunkt. Det er hvilken margin de beregner seg ut til kunde som gjør at lavprisleverandører som Agva Kraft utmerker seg på strømpriskalkulatorer som Elskling og Strømpris.no. Men innkjøpsprisen styres på den nordiske strømbørsen NordPool.

Hvorfor så høye innkjøpspriser?

Våren kom sent i år, og det er en av faktorene som har drevet prisene i været. -Sen snømelting påvirker strømmarkeder dominert av vannkraft mye, sier markedsdirektør i Agva Kraft Bjørn Arctander. -Sen tilgang på oppfylling av vannmagasiner og til dels kalde perioder med høyt forbruk påvirker sterkt bransjens innkjøpspris og dermed kundenes priser.

Historiske strømpriser i april

I april 2018 var innkjøpsprisen på Østlandet 47 øre inkl mva, eks elsertifikat. -Du må faktisk tilbake til 2011 for å se like høye priser i april, sier Arctander. -Og dette var et år der prisene galopperte og som ble omtalt som en periode med strømkrise.

Til sammenligning var spotprisen i april i samme område i fjor 34 øre, og i 2016 helt nede i 26 øre. I april 2011 var prisen hele 53 øre per kWt.

Godt å ha binding av og til

Blant anmeldelsene av Agva Kraft på Trustpilot ser vi at de som har tegnet fastpris er særlig fornøyde. – De som har hatt en billig fastpris har gjort et kupp i år, sier markedsdirektøren i Agva Kraft. -Vanligvis er ikke fastpris noe som anbefales, men dette har vært en spesiell vinter.

Neppe strømkrise

Men hva skjer videre? Nå skinner solen og regnet har en stund flommet ned fra fjellet. Man kan aldri vite, men det mest sannsynlige er at 2018 blir et år med relativt høye strømpriser, men mest sannsynlig ikke et kriseår.

Agva Denmark.jpg

Mens danskene har en tradisjon som langt overgår sine naboer når det gjelder sykler, er de sinker i elbilpolitikken. Norge har 17 ganger så mange elbiler som Danmark.

-Dette er synd, sier den store entusiasten for elektriske fremkomstmidler i Agva Kraft, Markus Nordquist. -Danmark har i alle år vært overlegne oss andre i Skandinavia når det gjelder sykler, men danske myndigheter henger altså ikke med i den viktige elbilrevolusjonen.

17 ganger så mange elbiler i Norge

Norge hadde ved utgangen av mars over 154.000 elbiler registrert, mens det tilsvarende tallet i Danmark er på under 9.000. Dette til tross for at danskene har god tilgang på fornybar energi og at folketallet i de to landene er ganske like.

Ifølge Norsk Elbilforenings elbil.no viser en undersøkelse foretatt på vegne av Dansk Elbil Alliance at politikken og folks ønsker ikke går hånd i hånd. Undersøkelsen viser at tre fjerdedeler ønsker at politikerne gjør en innsats for å øke salget av elbiler av miljøhensyn.

Men det er en viss økning

Samtidig viser tallene en viss økning av lysten på elbil blant danskene – selv uten politisk endring. Mens 13 prosent av de spurte i 2014 svarte at de sannsynligvis ville velge elbil ved neste kjøp, er det tilsvarende tallet nå oppe i 18 prosent.

Manglende stabilitet

Mangel på stabilitet kan også være en faktor. Dansk Elbil Alliance hevder at uroen rundt avgiftspolitikken også gjør at kjøperne avventer et bilkjøp. Dette er representanten for Agva Kraft enig i. -Det er klart at når man forventer en avgiftsnedgang, vil man ofte se an kjøpet for å ikke risikere et unødig stort verditap, sier Nordquist.

Norske politikere må ta dette seriøst

Agva Kraft sitt klare standpunkt er at de norske politikerne må ta dette seriøst nå som de dessverre vurderer å senke fordelene med elbil. Danmark er et godt eksempel på at elbiler foreløpig trenger myndighetenes hjelp. Først når infrastrukturen har blitt bedre, rekkevidden har blitt enda lengre og folk flest har blitt vant til elbiler kan fordelene trappes ned. Skattlegging av forurensende trafikk bør imidlertid fortsette, dette er både sunn og bærekraftig økonomisk politikk.

Agva solkraft.jpg

Trolig som en konsekvens av dramatisk lavere kostnader øker nå investeringsviljen i solkraft verden over i rekordtempo. -Dette er hyggelige nyheter, sier Agva Kraft.

-Det er gledelig å se at investeringsviljen i fornybar energi er så stor, sier Bjørn Arctander, markedsdirektør i Agva Kraft AS. Agva Kraft kjøper gjennom ordningen for opprinnelsesgarantier kun inn fornybar energi og er opptatt av alle økonomiske mekanismer som gjør at fornybar energi vokser både som næring og energikilde.

Nylig kom UNEP, FNs energiprogram, med spennende tall for investeringsviljen i solkraft i rapporten Global Trends in Renewable Energy Investment 2018. UNEO koordinerer FNs miljøaktiviteter, støtter utviklingsland i å innføre miljøvennlig politikk og oppfordrer til bærekraftig utvikling gjennom sunne miljøvennlige tiltak. Den ble etablert i på en FN-konferanse i Stockholm i 1972 og har hovedkontor i Nairobi i Kenya. Den tidligere statsråden i Norge Erik Solheim leder arbeidet.

I rapporten kan man lese at det i 2017 ble investert 150 milliarder euro verden over i solkraft, hvilket var en økning på 18% fra året før. Det ble installert 98 GW solkraft og 53 av disse ble installert i Kina. Det ble samtidig installert 70 GW basert på fossile energikilder.

2017 var åttende år på rad at den globale investeringen i fornybar energi gikk over 170 milliarder og det har blitt investert 2,5 billioner euro i grønn energi totalt siden 2004.

-Dette er så store tall at det er vanskelig å ta innover seg, sier representanten for Agva Kraft. – Men den prosentuelle utviklingen viser tydelig at ny grønn energi overgår mindre miljøvennlig energi. Men dette er altså ny energi. Det er samtidig viktig at vi blir kvitt den gammeldagse og miljøskadelige måten å produsere energi på.

Det er lavere kostnader som er drivkraften bak den store økningen i solkraft. Bare siste år har kostnaden sunket med 15 prosent, og dette er en utvikling som har pågått lenge.

Agva Kraft in Trustpilot (2).png

På Trustpilot kan du dele dine erfaringer med Agva Kraft. Vi er nå stolte over å ha rundet 600 anmeldelser og karakteren er svært god. Dette gir motivasjon til videre satsning på våre grunnverdier.

-Vi feirer i dag 600 anmeldelser av Agva på Trustpilot, sier markedsdirektør i Agva Kraft, Bjørn Arctander. -Det er gøy å se at våre kunder er så fornøyde. Vi har fått snittkarakteren 4,5 av 3 mulige, så det må vi si oss godt fornøyde med.

Det settes pris på grunnverdiene

Agva Kraft har definert de tre grunnverdiene pris, miljø og kundeservice. - Resultatet på Trustpilot hittil tyder på at kundene får dette med seg og setter pris på det, sier Arctander.

Trustpilot kvalitetssikrer anmeldelsene

Trustpilot er en global aktør som viser kundeopplevelsen av ulike selskaper. De har strenge regler for å sikre at anmeldelsene som kommer inn er reelle. Her er fra deres egne retningslinjer:

«Trustpilot er forpliktet til å sikre bedre handel på nett for alle, hvilket betyr at vi jobber hardt for å bekjempe oppdiktede anmeldelser. Firmaer kan ikke slette eller på andre måter sensurere anmeldelser.»

Veldig gode reviews av Agva Kraft

Resultatene av kundenes reviews oppsummeres av Trustpilot både med en karakter fra 1 til 5 og en Trustscore fra 1 til 10. Karakteren er et gjennomsnitt av kundenes anmeldelser og Agva Kraft har altså en karakter på 4,5. Trustscore baseres på en formel der tid blant annet kombinerer tid og karakter og Agva Kraft er veldig fornøyd med en trustscore på 8,7.

Trustscore sin definisjon av de ulike karakterene

5 stjerner: Enestående - intet negativt. Jeg vil anbefale denne bedriften til hvem som helst.
4 stjerner: Bra - anstendig service med få eller ingen irritasjonsmomenter.
3 stjerner: Middels - akseptabel opplevelse, men med små gnisninger.
2 stjerner: Under middels - en opplevelse som ikke holdt mål og med mange forstyrrelser på veien.
1 stjerner: Dårlig - en uakseptabel opplevelse, urimelig og uhøflig oppførsel.

Noen hyggelige anmeldelser

Her har vi samlet noen hyggelige anmeldelser av Agva Kraft som har kommet de siste dagen:

«Billigst og storfornøyd kunde.=) Fikk mine foreldre til å gå over til AGVA også, og de har aldri vært glad»

«Ble møtt som ny kunde med Topper’s service og hyggelige kundebehandlere =)»

«Agva Kraft er jeg meget fornøyd med etter 1 års leveranse av spotpris strøm. Har ligget blant de laveste i pris slik at man nesten ikke trenger å følge med priskalkulatoren.»

«Billig strøm, ikke noe tull, oversiktlig faktura og god kundeservice!»

«Et strømselskap fungerer best når en ikke merker noe til det utover at strømmen kommer og regninga dukker opp i nettbanken. Jeg valgte Agva basert på visse kriterier hos Elskling.no, og kunne ikke vært mer fornøyd. Å være kunde hos Agva er helt knirkefritt.»

«Enestående - intet negativt. Jeg vil anbefale denne bedriften til hvem som helst.»

Endelig sommer!

Eller i hvert fall sommertid… I natt skulle du altså stille klokken en time frem. Noen klokker gjør det automatisk og noen ikke, så som vanlig blir det litt kaos og misforståelser.

Nå er det sommer(tid)!

Nå er det sommer(tid)!

 

Agva Kraft har gjort det til en tradisjon å minne om når du stiller klokken. Litt av grunnen til dette er at sommertid opprinnelig var et ENØK-tiltak, og vi er interessert i alt som sparer energi! Da det ble innført var det altså for å utnytte en times ekstra dagslys og dermed spare strøm. Derfor heter det også Daylight saving på engelsk. Benjamin Franklin luftet idéen allerede på slutten av søttenhundretallet, men de første til å innføre det skal ha vært Tyskland i 1916. Her i Norge hadde vi sommertid sporadisk i forrige århundre, men det er først siden 1980 vi har hatt det fast. Det er en egen forskrift som regulerer dette, og den sier at vi skal stille klokken mellom klokken to og tre natt til siste søndag i mars og tilsvarende tilbake igjen siste søndag i oktober.

Agva Kraft vil gi følgende tips:

-          Du stiller alltid klokken mot nærmeste sommer. Altså tilbake i oktober og nå i natt var det altså en time frem.

-          Om du er usikker på om klokken er automatisk stilt kan du sjekke klokken på timeanddate.com eller på tekst-TV!

Hvert år dukker debatten om hvor vidt ordningen skal avvikles opp og det kan diskuteres om den har noe for seg som energisparingstiltak lenger. I et internasjonalt samfunn er det klønete nok at man har tidssoner, og det forenkles ikke av at noen land har sommertid og noen ikke. Men enn så lenge får vi glede oss over at det gir oss en liten boost! Etter en lang mørk vinter har vi plutselig lyse kvelder igjen, og det er hyggelig.

God Påske!

I morgen er det igjen Earth Hour og kl 2030 er det tid å slå av lyset i en time. Dette er faktisk 12. året på rad og minst 180 land er med.

Agva Kraft har en samarbeidsavtale med WWF. Denne organisasjonen som startet med å jobbe for truede dyrearter har etter hvert blitt en svært viktig aktør globalt i arbeidet for å redusere klimaendringer. En av prosjektene de har jobbet med er Earth Hour.

Earth Hour startet i 2007 som en markering i Sydney. Siden har den eksplodert og det har vært opp til en milliard mennesker som slukker lyset denne dagen. WWF Norge skriver på sine hjemmesider at budskapet er: «Vi må løse klimakrisen og hindre at natur forsvinner i dramatisk tempo.»

-Earth Hour er svært viktig for bevisstgjøringen rundt problematikken, sier Bjørn Arctander, markedsdirektør i Agva Kraft. - Det viktige er ikke i seg selv strømmen vi sparer ved å slutte lyset en time, men at det på en tydelig og visuell måte minner oss om hvor viktig det er å gjøre noe for å beskytte kloden mot menneskeskapte klimaendringer.

WWF Norge skriver følgende på sine nettsider:

«Fra Samoa til Cook Islands

Earth Hour starter klokka 20.30 i alle land, gjennom tidssone etter tidssone. Øygruppen Samoa er først i rekken mens Cook Islands får avslutte markeringen. Siden starten har en lang rekke verdenskjente landemerker sluttet opp om markeringen og gått i svart: Eiffeltårnet i Paris, Colosseum i Roma, pyramidene i Egypt, Slottet i Oslo, Akropolis i Athen, Victoria Harbour i Hong Kong, Brooklyn Bridge og Golden Gate Bridge i USA, Sydney Harbour Bridsge i Australia, Taipei 101 i Taiwan og Freedom Monument i Latvia.»

shoot_print_005.jpg

Vi oppfordrer alle til å finne frem pledd, ha noe godt i glasset eller koppen og slukke lyset fra kl 2030 til 2130 i morgen kveld.