qLDvUmmw[1].jpeg

I tredje kvartal var det stor oppgang i hvor mange som skiftet strømleverandør. Dette har sammenheng med de rekordhøye strømprisene i år, tror Agva Kraft.

Tall fra NVE (Norges Vassdrags- og energidirektorat) viser en oppgang i antall leverandørbytter på 7 prosent sammenlignet med i samme periode i fjor. Det var 137.400 som byttet strømleverandør i denne perioden.

-Jeg er egentlig overrasket over at mengden ikke var større, sier markedsdirektør Bjørn Arctander i Agva Kraft. -Dette bygger jeg både på at normal logikk skulle tilsi en stor bytteaktivitet i perioder med høye priser, men også med det store tilfanget vi som lavprisleverandør har fått den siste tiden.

Tredje kvartal 2018 ga ifølge Statistisk Sentralbyrå husholdningene en økning i strømpris inkludert nettleie og avgifter på 30 prosent. Kraftprisene i seg selv var hele 66 prosent opp fra samme periode i fjor.

-Det er viktig å merke seg at tallene for leverandørbytter kan være litt misvisende fordi en kunde kan bytte flere ganger, sier Arctander. -Dersom få kunder bytter mange ganger hver seg er ikke det nødvendigvis et signal om et godt fungerende marked.

Det er 69 prosent av husholdningskundene som har den dominerende strømleverandøren i sitt distrikt. Femti prosent av husholdningene har aldri byttet. -Dette betyr altså at det store flertallet er lojal til den gamle monopolisten i distriktet sitt. Det er neppe en strategi som gir deg billigst strøm, avslutter markedsdirektøren i Agva Kraft.