Kos.jpg

I et år der strømprisen har vært unormalt høy i hele landet og kulda setter inn, kan det være lurt å gjøre noen tiltak for å bruke mindre strøm. Agva Kraft gir deg her tips om hvordan du kan redusere strømforbruket uten at det går utover kosen.

Agva Kraft har et samarbeid med WWF der vi blant annet gir strømsparetips. Grunnprinsippet er at den aller grønneste strømmen er den du ikke bruker. Det er også den billigste, husk at du sparer både nettleie, kraftpris og avgifter for hver eneste kWt du reduserer forbruket med. Du kan lese mer om samarbeidet med WWF her.

Spar der det monner

- Det aller viktigste er å redusere strømmen som går med til varme og vann, sier ENØK-ansvarlig i Agva Kraft, Markus Nordquist. -For norske strømforbrukere går 2/3 av strømregningen til oppvarming av hus og vann. Her vil vi presentere en liste med økende innsatsgrad. Det vil si at de første punktene krever liten innsats, mens de neste er mer omfattende og krever noen investeringer.

Enkle og effektive

Sparedusj – Sparedusjene har blitt både fine og se på og behagelige å bruke. Dette kan spare familiøkonomien for mye penger i løpet av et år.

washing-machine-1772579_960_720.jpg

Oppvaskmaskin – Dette er kanskje den beste nyheten, sier Nordquist i Agva Kraft entusiastisk. Oppvaskmaskinen bruker faktisk mindre energi enn det som går med til å varme opp vannet ved manuell oppvask. Dette er under forutsetning av at du fyller maskinen før den kjøres.

Tetningslister – særlig i gamle hus kan tetningslister rundt vinduer være et effektivt virkemiddel for å spare strøm til oppvarming.

Middels investering

Varmepumpe – En vanlig luft-til-luft varmepumpe kan spare deg for mye penger til en moderat investering.

Større investeringer

-Særlig ved bygging av nye hus kan det være lurt å få inn en ekspert som tenker energismart fra begynnelsen, sier Nordquist i Agva. -Men også i eldre hus bør man ta en skikkelig gjennomgang. I begge tilfeller kan større investeringer som solcellepaneler og jord-til-luft varmepumper være interessante. Her er det viktig å være klar over at det finnes private selskaper med finansieringsordninger og at Enova har mange gode tilskuddsordninger.

warm-and-cozy-1975215_960_720.jpg

Ikke spar på kosen

Det kan være lurt å legge vekk telefonen i julen for å være mer sosial, men særlig mye strøm sparer du ikke på det. Opplading av mobiltelefoner trekker minimalt med strøm. I jula er det ofte kos å bruke mye belysning. Så sant du bruker LED-lys kan du ta det helt med ro, dette bruker lite strøm.