Agva Denmark.jpg

Mens danskene har en tradisjon som langt overgår sine naboer når det gjelder sykler, er de sinker i elbilpolitikken. Norge har 17 ganger så mange elbiler som Danmark.

-Dette er synd, sier den store entusiasten for elektriske fremkomstmidler i Agva Kraft, Markus Nordquist. -Danmark har i alle år vært overlegne oss andre i Skandinavia når det gjelder sykler, men danske myndigheter henger altså ikke med i den viktige elbilrevolusjonen.

17 ganger så mange elbiler i Norge

Norge hadde ved utgangen av mars over 154.000 elbiler registrert, mens det tilsvarende tallet i Danmark er på under 9.000. Dette til tross for at danskene har god tilgang på fornybar energi og at folketallet i de to landene er ganske like.

Ifølge Norsk Elbilforenings elbil.no viser en undersøkelse foretatt på vegne av Dansk Elbil Alliance at politikken og folks ønsker ikke går hånd i hånd. Undersøkelsen viser at tre fjerdedeler ønsker at politikerne gjør en innsats for å øke salget av elbiler av miljøhensyn.

Men det er en viss økning

Samtidig viser tallene en viss økning av lysten på elbil blant danskene – selv uten politisk endring. Mens 13 prosent av de spurte i 2014 svarte at de sannsynligvis ville velge elbil ved neste kjøp, er det tilsvarende tallet nå oppe i 18 prosent.

Manglende stabilitet

Mangel på stabilitet kan også være en faktor. Dansk Elbil Alliance hevder at uroen rundt avgiftspolitikken også gjør at kjøperne avventer et bilkjøp. Dette er representanten for Agva Kraft enig i. -Det er klart at når man forventer en avgiftsnedgang, vil man ofte se an kjøpet for å ikke risikere et unødig stort verditap, sier Nordquist.

Norske politikere må ta dette seriøst

Agva Kraft sitt klare standpunkt er at de norske politikerne må ta dette seriøst nå som de dessverre vurderer å senke fordelene med elbil. Danmark er et godt eksempel på at elbiler foreløpig trenger myndighetenes hjelp. Først når infrastrukturen har blitt bedre, rekkevidden har blitt enda lengre og folk flest har blitt vant til elbiler kan fordelene trappes ned. Skattlegging av forurensende trafikk bør imidlertid fortsette, dette er både sunn og bærekraftig økonomisk politikk.