Agva solkraft.jpg

Trolig som en konsekvens av dramatisk lavere kostnader øker nå investeringsviljen i solkraft verden over i rekordtempo. -Dette er hyggelige nyheter, sier Agva Kraft.

-Det er gledelig å se at investeringsviljen i fornybar energi er så stor, sier Bjørn Arctander, markedsdirektør i Agva Kraft AS. Agva Kraft kjøper gjennom ordningen for opprinnelsesgarantier kun inn fornybar energi og er opptatt av alle økonomiske mekanismer som gjør at fornybar energi vokser både som næring og energikilde.

Nylig kom UNEP, FNs energiprogram, med spennende tall for investeringsviljen i solkraft i rapporten Global Trends in Renewable Energy Investment 2018. UNEO koordinerer FNs miljøaktiviteter, støtter utviklingsland i å innføre miljøvennlig politikk og oppfordrer til bærekraftig utvikling gjennom sunne miljøvennlige tiltak. Den ble etablert i på en FN-konferanse i Stockholm i 1972 og har hovedkontor i Nairobi i Kenya. Den tidligere statsråden i Norge Erik Solheim leder arbeidet.

I rapporten kan man lese at det i 2017 ble investert 150 milliarder euro verden over i solkraft, hvilket var en økning på 18% fra året før. Det ble installert 98 GW solkraft og 53 av disse ble installert i Kina. Det ble samtidig installert 70 GW basert på fossile energikilder.

2017 var åttende år på rad at den globale investeringen i fornybar energi gikk over 170 milliarder og det har blitt investert 2,5 billioner euro i grønn energi totalt siden 2004.

-Dette er så store tall at det er vanskelig å ta innover seg, sier representanten for Agva Kraft. – Men den prosentuelle utviklingen viser tydelig at ny grønn energi overgår mindre miljøvennlig energi. Men dette er altså ny energi. Det er samtidig viktig at vi blir kvitt den gammeldagse og miljøskadelige måten å produsere energi på.

Det er lavere kostnader som er drivkraften bak den store økningen i solkraft. Bare siste år har kostnaden sunket med 15 prosent, og dette er en utvikling som har pågått lenge.