Det er svært mange elsykler å se på den såkalte Tour de Finance mellom Lysaker og Aker Brygge til irritasjon for kondomdresskledde Birkenentusiaster. Til forskjell fra dem kommer stort sett elsyklistene frem på en effektiv måte uten å måtte dusje på kontoret. Men hva er egentlig reglene for å kunne kalle det en elsykkel?

El-sykkler ble årets julegave i Sverige 2017.

El-sykkler ble årets julegave i Sverige 2017.

La oss først si at det er selvfølgelig helt fantastisk at mange sporty mennesker sykler i full fart til jobb hver dag og Agva mener ikke at elsykkel er et alternativ til dette. Men det er for mange et fantastisk alternativ til både bil og buss og du får definitivt mosjon og frisk luft også på en elsykkel. Vi i Agva Kraft har etter hvert mange ansatte og samarbeidspartnere som bruker elsykkel. Men hva skal er forskjellen mellom elsykkel og elmoped? Og hvor kan den brukes? Vi har gått til el-sykkel.no for å finne svarene.

El-sykkel.no selger både elsykler og registreringspliktige el-scootere. En elsykkel må i tillegg til å tilfredsstille forskriftsmessige krav til vanlige sykler forholde seg til følgende regelverk:

1.            Motoren skal være en hjelpemotor og skal kun gå mens du tråkker pedalene

2.            Unntaket er at den kan ha en hendel eller håndgass som gir deg en starthjelp på opptil 6 km/t uten å tråkke

3.            Motoren må slå seg av når sykkelen oppnår en hastighet på 25 km/t

Når disse reglene er tilfredsstilt er el-sykkelen i det store og hele å regne for en vanlig sykkel. Det vil si at den ikke er registreringspliktig og det er heller ikke årsavgift eller krav til ansvarsforsikring.

Hvem kan bruke elsykkel?

Også her er en elsykkel å regne for en sykkel. Det er følgelig ingen krav til sertifikat og heller ingen aldersgrense. Imidlertid anbefaler el-sykkel.no 14 års minimumsalder og bruk av hjelm.

Hvor kan elsykkelen brukes?

Utgangspunktet til vegtrafikkloven er at en elsykkel er en sykkel og dermed kan brukes der sykler kan brukes. De kan således brukes på sykkelstier, men selvfølgelig ikke på motorvei. Et viktig unntak er foreløpig bruk i marka, der motorferdselloven anser elsykkel som motorisert ferdsel og har som utgangspunkt at dette er forbudt i utmark. Dette har imidlertid Klima- og Miljødepartementet signalisert at de ønsker å endre på. De foreslo i oktober 2015 at følgende tekst tas inn i loven:

"Departementet kan ved forskrift tillate motorferdsel med kjøretøy som etter vegtrafikklovgivningen regnes som sykkel. Forskriften kan gi nærmere regler om bruken av slikt kjøretøy."

Leketøy eller fremkomstmiddel? 

Leketøy eller fremkomstmiddel? 

Det må presiseres at Segway og andre ståhjulinger er underlagt andre regelverk enn elsykkel, blant annet en max-grense på 20 km/t og større begrensning i hvor den kan brukes.

El-scooter fra Agva Kraft

El-scooter fra Agva Kraft

Dersom du ønsker et kraftigere elkjøretøy kan vi anbefale en el-scooter. Den har krav til registrering, men er momsfri og har hastighet opp til 45 km/t. Den har vi tidligere omtalt i dette blogginnlegget.