Det er svært mange elsykler å se på den såkalte Tour de Finance mellom Lysaker og Aker Brygge til irritasjon for kondomdresskledde Birkenentusiaster. Til forskjell fra dem kommer stort sett elsyklistene frem på en effektiv måte uten å måtte dusje på kontoret. Men hva er egentlig reglene for å kunne kalle det en elsykkel?

El-sykkler ble årets julegave i Sverige 2017.

El-sykkler ble årets julegave i Sverige 2017.

La oss først si at det er selvfølgelig helt fantastisk at mange sporty mennesker sykler i full fart til jobb hver dag og Agva mener ikke at elsykkel er et alternativ til dette. Men det er for mange et fantastisk alternativ til både bil og buss og du får definitivt mosjon og frisk luft også på en elsykkel. Vi i Agva Kraft har etter hvert mange ansatte og samarbeidspartnere som bruker elsykkel. Men hva skal er forskjellen mellom elsykkel og elmoped? Og hvor kan den brukes? Vi har gått til el-sykkel.no for å finne svarene.

El-sykkel.no selger både elsykler og registreringspliktige el-scootere. En elsykkel må i tillegg til å tilfredsstille forskriftsmessige krav til vanlige sykler forholde seg til følgende regelverk:

1.            Motoren skal være en hjelpemotor og skal kun gå mens du tråkker pedalene

2.            Unntaket er at den kan ha en hendel eller håndgass som gir deg en starthjelp på opptil 6 km/t uten å tråkke

3.            Motoren må slå seg av når sykkelen oppnår en hastighet på 25 km/t

Når disse reglene er tilfredsstilt er el-sykkelen i det store og hele å regne for en vanlig sykkel. Det vil si at den ikke er registreringspliktig og det er heller ikke årsavgift eller krav til ansvarsforsikring.

Hvem kan bruke elsykkel?

Også her er en elsykkel å regne for en sykkel. Det er følgelig ingen krav til sertifikat og heller ingen aldersgrense. Imidlertid anbefaler el-sykkel.no 14 års minimumsalder og bruk av hjelm.

Hvor kan elsykkelen brukes?

Utgangspunktet til vegtrafikkloven er at en elsykkel er en sykkel og dermed kan brukes der sykler kan brukes. De kan således brukes på sykkelstier, men selvfølgelig ikke på motorvei. Et viktig unntak er foreløpig bruk i marka, der motorferdselloven anser elsykkel som motorisert ferdsel og har som utgangspunkt at dette er forbudt i utmark. Dette har imidlertid Klima- og Miljødepartementet signalisert at de ønsker å endre på. De foreslo i oktober 2015 at følgende tekst tas inn i loven:

"Departementet kan ved forskrift tillate motorferdsel med kjøretøy som etter vegtrafikklovgivningen regnes som sykkel. Forskriften kan gi nærmere regler om bruken av slikt kjøretøy."

Leketøy eller fremkomstmiddel? 

Leketøy eller fremkomstmiddel? 

Det må presiseres at Segway og andre ståhjulinger er underlagt andre regelverk enn elsykkel, blant annet en max-grense på 20 km/t og større begrensning i hvor den kan brukes.

El-scooter fra Agva Kraft

El-scooter fra Agva Kraft

Dersom du ønsker et kraftigere elkjøretøy kan vi anbefale en el-scooter. Den har krav til registrering, men er momsfri og har hastighet opp til 45 km/t. Den har vi tidligere omtalt i dette blogginnlegget.

 

 

 Elmotor kan gi svær høye hastigheter og en enorm aksellerasjon
 

Markedsdirektøren i Agva Kraft beskriver sin første opplevelse med Tesla som å være på tivoli. Han var helt uforberedt på suget i magen det ga å sitte på med en bil som fyker fra null til hundre på 3 sekunder. Men slike hastigheter har selvfølgelig langt større betydning i transport med tog.

Agva Kraft -  Elmotor kan gi svær høye hastigheter og en enorm aksellerasjon

Agva Kraft - Elmotor kan gi svær høye hastigheter og en enorm aksellerasjon

Siden det ikke er gir i en elmotor går den opp i topphastighet veldig raskt. Derfor egner elmotor seg godt både for bil, tungtransport, tog og fly. Siden mesteparten av energien går til fremdrift i stedet for varmetap er det også en god utnyttelse av energien. Og velger man en leverandør av billig og 100% fornybar energi får man ytterligere miljøeffekt i tillegg til å spare lommeboken.

Når det gjelder hastighet så er det selvfølgelig svært begrenset hvor fort det er forsvarlig å kjøre en bil. Men i et godt bygget tog kan det se ut til at det ikke er grenser for hvor fort de etter hvert kan gå.

I Norge har vi foreløpig ikke høyhastighetstog som defineres som tog som kan gå over 250 km/t. Det nærmeste vi kommer er Gardermobanen der hastigheten er rundt 200 km/t.

I utlandet er det betydelig større hastigheter blant tog. Det kjente TGV i Frankrike går i opp mot 300 km/t, og utkonkurrerer dermed fly på mange strekninger. I Spania er tog det desidert raskeste alternativet mellom Alicante og Madrid, der turen tar i overkant av 2 timer med tog og 5 med bil. Og antagelig 4-5 timer med fly også om man regner med frem og tilbake til flyplassen, venting på bagasje etc.

Men de virkelig imponerende hastighetene får man ved å se til Asia. I Kina går Shanghai Maglev i over 400 km/t og det er målt kinesiske toghastigheter opp mot 500 km/t. I Japan har hastigheten til et Maglev tog blitt målt til over 600 km/t.

Så får vi se hva som skjer her hjemme på berget. Blir det Hyperloop eller hurtigtog som tar over person- og varetransporten fremover?

Følg klima- og energinyheter på Google+ -  AgvaKraft