DSC_9233_aredit.jpg

I år opplever hele bransjen rekordhøye sommerpriser på strøm. Den viktigste grunnen til de høye prisene er den sterke varmen og mangelen på nedbør vi har opplevd i Norge i år. Tilgangen på vannkraft bestemmer mye av prisen på strømmen i Norge og i år har lite nedbør gjort at bassengene har fått lite tilfang. Dessuten har den sterke varmen gjort at svært mye av vannet har fordampet fra vannmagasinene

Agva Kraft forklarer her årsakene og gir noen råd til å redusere størrelsen på strømregningen