Dyrere strøm, men avhengig av hvilken strømleverandør du har

Ifølge Statistisk Sentralbyrå sin oversikt over priser for 3. kvartal har det vært en oppgang på rundt 5 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Men det er langt større forskjell mellom de ulike leverandørene og produktene. Agva Kraft kommer godt ut i prissammenligninger.

Vinteren er her.

Vinteren er her.

Statistisk Sentralbyrå (SSB) sin oversikt viser at strøm, avgifter og nettleie i 3. kvartal i år for en normal husholdning lå på 95,2 øre per kWt. Dette er en økning på 5,2 prosent fra samme periode i fjor. Ser man på kraftprisen isolert sett har den økt med 9,2 prosent.

-Slike variasjoner fra år til annet er helt normalt, sier markedsdirektør Bjørn Arctander i Agva Kraft.  Alle strømleverandører har samme innkjøpspris på samme tidspunkt, og forhold som nedbør og temperatur spiller særlig inn på disse prisene.

Norge er en del av et nordisk og etter hvert europeisk kraftmarked. Mens det tidligere nesten bare var temperatur og nedbør som styrte prisen, er det nå også blant annet kullprisen og etterspørsel etter elektrisk kraft i Europa som spiller inn. -Det kan for eksempel være hete i Europa som gjør at det går med strøm til kjøling som påvirker prisene i Norge midt på sommeren, sier Arctander.

-Men det du som strømkunde kan påvirke er hvor mye du tillater at strømleverandøren tar i fortjeneste. Mellom ulike produkter og strømselskaper kan det være forskjeller som er betydelig større enn den normale variasjonen i innkjøpsprisen. Ulike prissammenligningstjenester viser at Agva kommer svært godt ut, som for eksempel Agva Kraft på Strømvalget.

Agva Winter waterfall.jpg

Det kan være lurt å ta en runde av og til på Forbrukerrådets strømprisportal og for eksempel Elskling. Der finner du gode sammenligninger av priser og produkter.