Sprengkulde i hele Norge

Sprengkulde i hele Norge

Med kaldlufta fra Sibir kan vi vente sprengkulde mange steder i landet disse dagene. Det meldes om vedmangel i Trøndelag og det er vanskelig å unngå at strømforbruket øker markant. Da er det ekstra viktig med en god strømavtale.

Forbrukerrådet har gjort det enkelt for deg å finne den billigste strømavtalen. Agva Kraft troner på toppen med spotprisavtale som er det forbrukereksperter anbefaler. I tillegg sponses deler av strømmen din første måneden.

-Det er nesten umulig å unngå at strømforbruket går opp i sånne perioder som vi går inn i nå, sier Bjørn Arctander, markedsdirektør i Agva Kraft. -Men du kan gjøre det beste ut av det ved å ha en avtale med lavest mulig pris per kWt.

På toppen av Forbrukerrådets offisielle prisoversikt finner du Agva Kampanje, og kanskje overraskende for mange tar det kun 30 sekunder å bytte. – De aller fleste synes strømregninger er kjedelige. Vi hjelper folk å få dem så lave som mulig, forteller Bjørn Arctander. - Alle ønsker vel mer romslighet i økonomien. Det kan man få ved veldig enkle grep. Uten å gi avkall på noe, men bare bruke et halvt minutt på å bytte leverandør, kan man spare tusenlapper.

Billigst også etter introduksjonstilbudet

Første måneden sponser Agva strømforbruket ditt med 5 øre. Da er det naturlig å tro at prisen stiger bratt, men faktisk er denne avtalen billigst også etter introduksjonstilbudet.

Klar oppfordring om å følge med

Blant dem over 60 år, er det så mange som åtte av ti som ikke har byttet strømleverandør de siste to årene.

– Vi oppfordrer alle til å følge med på Forbrukerrådets strømprisoversikt, sier Arctander. – Det er mange strømleverandører som er igjen fra monopoltiden. Vi ønsket å skape en moderne leverandør som er heldigital og blodtrimmet på kostnadssiden.

Du kan lese mer om Agva Kraft Kampanje og effektivt bytte leverandør her.

Godt nytt år!

Godt nytt år!

Da er vi i gang med et nytt år og Agva Kraft tar et skråblikk på hva som har skjedd av strømrelaterte ting i året som gikk. Kort oppsummert har vi kunnet se lave kraftpriser og et rekordhøyt elbilsalg. Dessuten har flere fått øynene opp for noe mystisk som heter kryptovaluta og bruker mye strøm.

Godt nytt år! Agva Kraft vil her ta en titt på små og store tendenser og hendelser i året som gikk.

Strømmarkedet

I 2017 endte den uvektede systemprisen inklusiv mva på 34 øre. Dette var opp rundt 10% fra året før, men likevel langt unna kriseåret 2010. På sluttbrukermarkedet har man på strømpris.no kunnet registrere stor konkurranse. Både denne, og andre strømkalkulatorer som Elsklin,g viser at det er store prisforskjeller, men beinhard konkurranse i toppen. Agva har også på Strømvalget markert seg som den lavprisaktøren selskapet er.

2017 var også året der det gigantiske finske energikonsernet Fortum kjøpte hele kraftomsetningsdelen til Hafslund. Dette var et kjempeoppkjøp som dreide seg om 1,1 millioner kraftkunder.

Nett og system

Ved utgangen av året var det et år igjen til fristen for installasjon av automatiske strømmålere (AMS) var ute, og da hadde omtrent halvparten av husstandene fått installert ny måler. Det kan virke som om fristen for at alle får innen 2018 er omme overholdes, men alt tyder på en forsinkelse av Elhub. Elhub er et planlagt system for innhenting av målerdata til et felles system som blant annet gjør at strømkundene på sikt ikke trenger direkte kontakt med netteier. Man ser for seg at all kontakt i stedet håndteres av konkurranseutsatte strømleverandører som Agva Kraft.

Det har også vært diskusjon omkring nettariffer, og utjevning av disse. Defo, som nå har skiftet navn til Distriktsenergi, er pådrivere for slik utjevning. Agva Kraft er skeptiske til dette av hensyn til kostnadseffektivitet. Det er viktig at netteierne hele tiden driver kostnadseffektivt og har incitamenter for dette.

Videre har NVE (Norges Vassdrags- og energidirektorat) foreslått en ny løsning for nettariff. Det går ut på at man abonnerer på en gitt effekt og betaler en høyere tariff ved overforbruk på et gitt tidspunkt. Grunnen til at dette foreslås er for å få forbrukerne til å spre forbruket gjennom døgnet. Dermed blir «rushtiden» litt mindre og man trenger ikke bygge ut nettet like kraftig. Dersom dette virkelig fører til totalt sett lavere nettleie er Agva Kraft positive til løsningen.

Reguleringer

Netteier og strømleverandører, som Agva Kraft, har svært ulike roller. Siden netteier er monopolist er de mer regulerte enn strømleverandørene som er konkurranseutsatte. Imidlertid er det mange selskaper og konserner som har begge rollene, og da er nøytralitetsprinsippet svært viktig. Agva Kraft var fornøyd da det ble bestemt at det skal være et klart selskapsmessig og funksjonelt skille mellom disse rollene, for eksempel så man ikke risikerer at en kundeservicemedarbeider ved en telefonsamtale som omhandler et nettrelatert problem direkte eller indirekte gjør reklame for sine egne strømprodukter. Dessverre kan det nå se ut til at denne prosessen blir stoppet.

Elbiler

BMW I3

BMW I3

2017 ble nok et rekordår for elbiler. Av nyregistrerte biler står elbiler for ca 21 %, og det er en stigende tendens. Norsk Elbilforening forventer hele 50.000 nyregistrerte elbiler i året vi så vidt har begynt på. I fjor uttalte VW-sjefen at de skulle «finne opp bilen på nytt» og Volvo bestemte at alle nye modeller som produseres fra og med 2019 skulle være hybrid- eller elbiler. Det var også mange bilmerker som satset på elbil i fjor og bestselgende Nissan Leaf lanserte ny modell. Likevel var kanskje vinneren Tesla som hadde over 2000 registrerte biler bare på desemberstatistikken og godt over 8000 på årsbasis.

El-lastebiler

Med utviklingen av elbiler har det også blitt fart i utviklingen av el-lastebiler. Nikola og konkurrenten Tesla er i full gang. Allerede i 2016 rullet den første el-lastebilen på norske veier og i fjor bestilte Asko 10 stk Tesla Semi som et ledd i sin fornybarstrategi. Agva Kraft vil minne om viktigheten av å også velge 100 % fornybar energi ved ladingen.

Bitcoin

Mye fokus på Bitcoin

Mye fokus på Bitcoin

2017 var også året der det ble skrevet mengder av artikler om bitcoin. Dette er en såkalt kryptovaluta og den er ikke knyttet til noen nasjonalbank. Enkelhet og uavhengighet blir trukket frem som fordeler og mangel på kontroll og et vanvittig strømforbruk trekkes frem blant de negative aspektene.

 

 

 

 

 

2018
Men nå er vi i gang med et nytt år og nye muligheter. Foreløpig vil vi anta at det blir lavere strømpriser og flere elbiler. Og så vil vi håpe at utviklingen av fornybar energiproduksjon fortsetter i rekordfart og at det blir langt bedre internasjonalt samarbeid for å løse et betydelig klimaproblem.

Agva Kraft ønsker alle et riktig godt nytt år!

Dyrere strøm, men avhengig av hvilken strømleverandør du har

Ifølge Statistisk Sentralbyrå sin oversikt over priser for 3. kvartal har det vært en oppgang på rundt 5 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Men det er langt større forskjell mellom de ulike leverandørene og produktene. Agva Kraft kommer godt ut i prissammenligninger.

Vinteren er her.

Vinteren er her.

Statistisk Sentralbyrå (SSB) sin oversikt viser at strøm, avgifter og nettleie i 3. kvartal i år for en normal husholdning lå på 95,2 øre per kWt. Dette er en økning på 5,2 prosent fra samme periode i fjor. Ser man på kraftprisen isolert sett har den økt med 9,2 prosent.

-Slike variasjoner fra år til annet er helt normalt, sier markedsdirektør Bjørn Arctander i Agva Kraft.  Alle strømleverandører har samme innkjøpspris på samme tidspunkt, og forhold som nedbør og temperatur spiller særlig inn på disse prisene.

Norge er en del av et nordisk og etter hvert europeisk kraftmarked. Mens det tidligere nesten bare var temperatur og nedbør som styrte prisen, er det nå også blant annet kullprisen og etterspørsel etter elektrisk kraft i Europa som spiller inn. -Det kan for eksempel være hete i Europa som gjør at det går med strøm til kjøling som påvirker prisene i Norge midt på sommeren, sier Arctander.

-Men det du som strømkunde kan påvirke er hvor mye du tillater at strømleverandøren tar i fortjeneste. Mellom ulike produkter og strømselskaper kan det være forskjeller som er betydelig større enn den normale variasjonen i innkjøpsprisen. Ulike prissammenligningstjenester viser at Agva kommer svært godt ut, som for eksempel Agva Kraft på Strømvalget.

Agva Winter waterfall.jpg

Det kan være lurt å ta en runde av og til på Forbrukerrådets strømprisportal og for eksempel Elskling. Der finner du gode sammenligninger av priser og produkter.